Pembiayaan

Margin
Pembiayaan

Berdasarkan had kelayakan dan tertakluk kepada amaun minimum sebanyak RM 1,000 dan amaun maksimum sebanyak RM 250,000.

Tempoh
Pembayaran

 • Amaun RM 1,000 – RM 5,000: Maksimum 24 bulan (2 tahun)
 • Amaun RM 5,001 – RM 250,000: Maksimum 60 bulan (5 tahun)

Kadar
Keuntungan

Kadar keuntungan bagi pembiayaan ini adalah sebanyak 8% setahun (kadar rata) dan ianya tetap di sepanjang tempoh pembiayaan.

Syarat
Kelayakan

 • Telah diluluskan menjadi anggota dan telah menjelaskan yuran pertama minimum sebanyak RM30.
 • Memiliki modal syer minimum sebanyak RM500.
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun pada akhir tempoh pembiayaan.
 • Telah disahkan ke dalam jawatan dan telah berkhidmat tidak kurang daripada enam (6) bulan.
 • Pendapatan minimum RM1,000 sebulan.
 • Menyediakan seorang penjamin bagi pembiayaan yang melebihi RM25,000.00.

Dokumen
Diperlukan

 • Borang permohonan yang telah diisi dengan lengkap.
 • Borang kebenaran penzahiran maklumat pemohon/penjamin.
 • Satu salinan kad pengenalan.
 • Satu salinan penyata gaji  untuk 3 bulan terkini.
 • Satu salinan penyata bank untuk 3 bulan terkini.
 • Surat persetujuan daripada majikan untuk membuat potongan gaji mengikut format yang disediakan oleh KIMB.
 • Dokumen-dokumen sokongan lain (sekiranya diperlukan).

Kaedah
Pembayaran

 • Potongan gaji.
 • Arahan tetap daripada bank lain.

Manfaat &
kelebihan

 • Tanpa caj terselindung
 • Harga jualan – tetap dan diketahui.
 • Kadar pembiayaan yang kompetitif.
*Tertakluk kepada terma dan syarat

Borang
Pembiayaan

Sila isi kesemua ruangan dengan lengkap dan tepat.

Berminat Mendapatkan Pembiayaan Perniagaan?
Sila maklumkan pertanyaan anda di [email protected]