Borang Pengeluaran Modal Syer

Maklumat Anggota

Nama Penuh Anggota(Required)
Muhammad bin Abdullah
570831-10-5666
0123456789
4155
Muhammad Bin Abdullah
CIMB - 77556 xxx xxx | Maybank - 1622 001 xxxxx

Perakuan Anggota

Merujuk kepada perkara di atas, saya ingin mengeluarkan Modal Syer sebanyak RM
RM 000.00
Bagi Tujuan(Required)

Consent(Required)