Jawatankuasa Kerja

Kewangan & Pentadbiran

 1. En Jusni Yusoff (Ketua)
 2. Hj Tuan Yaacob Tuan Sof
 3. Hjh Rawiyiah Zakaria
 4. Hj Rubani Dikon

Pembangunan Bisnes & Pemasaran

 1. Dr Ahmad Zainuddin Abdullah (Ketua)
 2. Muhammad Asyraf Ishak

Penilaian Projek

 1. Mohamad Alwi Ibrahim (Ketua)
 2. Shahrom Latif
 3. Hj Rubani Dikon
 4. Muhammad Asyraf Ishak

Perhubungan Ahli

 1. Hj Mohammad Aris Adnan (Ketua)
 2. Muhammad Asyraf Ishak

Undang - Undang

 1. Muhammad Asyraf Ishak (Ketua)